Solliciteren in het vrij onderwijs

Het VSKO biedt werkzoekenden in het onderwijs de mogelijkheid om zich te registreren in een Sollicitanten & Vacature Databank. Deze databank staat ter beschikking van scholen die lid zijn van het VSKO. Via de Login kunt u zich aanmelden om vervolgens uw CV te vervolledigen. Daarnaast kunt u als werkzoekende op zoek gaan naar beschikbare vacatures.

Directies die op zoek zijn naar een interimaris kunnen zoeken in de databank. Het zoeken van kandidaten kan op diverse criteria gaande van ambt, vak tot regio, aantal uren en dagen waarop de interimaris beschikbaar is. Ook heeft u als directie de mogelijkheid om zelf uw vacatures online te plaatsen.

Nieuws

09 februari 2015

Een nieuwe versie: 98-0 van de sollicitantendatabank is online.

Wat is gewijzigd/aangepast?

* In de informatie-velden kunnen maar een beperkt aantal karakters getypt worden. Teveel karakters gaven vroeger een fout, nu kan u gewoon niet meer karakters intypen.

27 januari 2015

We starten in het nieuwe jaar met een nieuwe website.

U vindt hier informatie in verband met de sollicitantendatabank die vrijblijvend ter beschikking staat van de scholen van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

27 januari 2015

Een nieuwe versie: 94-0 van de sollicitantendatabank is online.

Wat is gewijzigd/aangepast?

* Minder adres-velden voor gebruikers die zich willen registreren
* Wanneer u uw persoonlijke informatie (adres en contactgegevens) aanpast, is de layout grondig veranderd. Ook hier is het aantal mogelijke velden verminderd.